Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Chứng chỉ nghề nghiệp Cisco

Đào tạo

Các Học viện mạng Cisco dạy kỹ năng Cisco. Mọi người không cần phải tham gia vào các lớp học Học viện mạng Cisco như là một điều kiện tiên quyết để tham gia kỳ thi hay đạt được một chứng nhận, mặc dù nhiều người khuyên nên học.

Chứng chỉ

Bảng dưới đây cho thấy các hạng mục khác nhau và mức độ cho chứng chỉ Cisco.[1] Tất cả các chứng chỉ, trừ CCAr, đòi hỏi phải vượt qua một hoặc nhiều bài kiểm tra lý thuyết được cung cấp bởi Pearson VUE. Chứng chỉ CCIE cũng đòi hỏi một kỳ thi thực hành quản lý tại các phòng thí nghiệm đặc biệt trên toàn thế giới.
Hạng mục chứng chỉ
Mức độ Routing and Switching Design Cloud Collaboration Data Center Industrial Security Service Provider Wireless
Architect - CCAr - - - - - - -
Expert CCIE Routing and Switching CCDE - CCIE Collaboration CCIE Data Center - CCIE Security CCIE Service Provider CCIE Wireless
Professional CCNP Routing and Switching CCDP CCNP Cloud CCNP Collaboration CCNP Data Center - CCNP Security CCNP Service Provider CCNP Wireless
Associate CCNA Routing and Switching CCDA CCNA Cloud CCNA Collaboration CCNA Data Center CCNA Industrial CCNA Security CCNA Service Provider CCNA Wireless
Entry CCENT, CCT

Đăng nhận xét

0 Nhận xét